Towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wypłatę odszkodowań dla ubezpieczeń komunikacyjnych

Czy zaniżone odszkodowanie to norma? Czy nie ma odwrotu od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego? Co zrobić w momencie gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania? Realizacja prawa Klienta do otrzymania odszkodowania jest jednym z podstawowych obowiązków zakładów ubezpieczeń. Klienci, którzy wykupują ubezpieczenie samochodu, mają