Jak firmy ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania? | Moje Odszkodowania

Czy zaniżone odszkodowanie to norma? Czy nie ma odwrotu od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego? Co zrobić w momencie gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Realizacja prawa Klienta do otrzymania odszkodowania jest jednym z podstawowych obowiązków zakładów ubezpieczeń. Klienci, którzy wykupują ubezpieczenie samochodu, mają prawo oczekiwać, że ich firma ubezpieczeniowa wypłaci im kwotę, do której są uprawnieni w przypadku roszczenia. Niestety w praktyce bywa różnie. Zdarzają się przypadki, gdy zakłady ubezpieczeń zaniżają wysokość odszkodowania, szczególnie w rozliczeniach gotówkowych, po to by jak najmniej „stracić” na danej polisie.

Zaniżone odszkodowanie? Co dalej po decyzji ubezpieczyciela | Moje Odszkodowania

Czytaj więcej: Firma ubezpieczeniowa odmówiła Tobie wypłaty odszkodowania? Twój kosztorys został zaniżony i uważasz, że powinieneś otrzymać wyższą kwotę odszkodowania? Czy możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zaniżony kosztorys odszkodowania – w jaki sposób ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie?

Do najczęstszych „grzechów” do jakich dopuszczają się towarzystwa ubezpieczeniowe oprócz zaniżania wartości odszkodowania są:

  • nieterminowe wypłacania świadczeń,
  • wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania,
  • uchybienia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód,
  • wadliwa organizacja procesu likwidacji szkód, w szczególności jego niedostateczna
  • transparentność
  • niejasna, niepełna, nieaktualna procedura wewnętrzna zakładów ubezpieczeń regulująca postępowanie likwidacyjne

W trakcie kontroli różnych organów (w tym Komisji Nadzoru Finansowego), zostało wskazane na szereg strategii jakie stosują towarzystwa ubezpieczeniowe, mające na celu obniżanie wypłacanego roszczenia.

Inne sposoby towarzystw ubezpieczeniowych na zaniżoną wycenę odszkodowania.

Dodatkowe opłaty aby część odszkodowania nie została wypłacona.

Jednym z najczęstszych sposobów, w jaki ubezpieczyciele zaniżają wypłaty odszkodowań, jest wprowadzanie różnych dodatkowych opłat, które zmniejszają wartość roszczeń. Na przykład firma ubezpieczeniowa może pobrać opłatę za likwidację szkody, która zostanie wliczona w koszt szkody. To samo dotyczy kosztu porady eksperta lub kosztu wynajmu samochodu zastępczego, który również zostanie odliczony od kwoty odszkodowania.

Wycena szkód według tabeli kosztów naprawy

Kolejny sposób, w jaki ubezpieczyciele zaniżają wypłaty odszkodowań, jest stosowanie tzw. tabeli kosztów naprawy, która określa maksymalną kwotę, jaką firma ubezpieczeniowa jest skłonna zapłacić za określony rodzaj szkody. W takim przypadku, jeśli koszt naprawy samochodu przekroczy maksymalną kwotę podaną w tabeli, firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty pełnej kwoty odszkodowania.

Zaniżona wartość pojazdu

Innym sposobem, w jaki ubezpieczyciele zaniżają wypłaty odszkodowań, jest stosowanie klauzul zaniżeniu wartości samochodu po wypadku. W ramach takiej klauzuli ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia kwoty utraty wartości samochodu po wypadku na podstawie opinii biegłego. W praktyce może to oznaczać znaczne obniżenie odszkodowania, zwłaszcza jeśli samochód jest stosunkowo nowy i wartościowy.

Zaniżone odszkodowanie – jak reaguje na to państwo?

W celu przeciwdziałania takim praktykom Komisja Nadzoru Finansowego opracowała szereg wytycznych dla Towarzystw Ubezpieczeniowych, wskazują, iż postępując wedle tych zaleceń, w ocenie organu stworzą stabilne środowisko do likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Pomimo tych wskazówek niektóre towarzystwa nie zmieniły swojego postępowania w sposobie rozpatrywania roszczeń komunikacyjnych. Powoduje to, że nieprawidłowości w likwidacji szkód z OC mają istotny wpływ na postrzeganie całego rynku ubezpieczeń. W szczególności na kolejne decyzję Konsumenta, który doświadczając  trudności w uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia komunikacyjnego z niechęcią korzysta z ubezpieczeń w przyszłości.

Co możemy zrobić aby starać się o wypłaty zaniżonego odszkodowania?

Podsumowując, ubezpieczyciele mogą zaniżać wypłaty z tytułu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych stosując szereg strategii. Oczywiście, takie postępowanie jest naganne i spotyka się z krytyczną oceną organów kontrolnych. By jednak nie dać się „nabić w butelkę” warto dokładnie przeczytać umowę ubezpieczenia i porównać oferty różnych towarzystw, aby wybrać tę, która oferuje najlepsze warunki i godziwe odszkodowanie. Można też skorzystać z wyspecjalizowanych kancelarii prawnych lub firm odszkodowawczych, które wspierają Konsumentów w dochodzeniu swoich praw.

Zostaw komentarz