Zgłaszanie szkody OC i AC - Moje Odszkodowania

Zgłaszanie szkody w ubezpieczeniu OC (Ochrony Cywilnej) oraz AC (Autocasco) jest bardzo ważnym procesem, który należy przeprowadzić w odpowiednim czasie i zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciela. Warto znać dokładne kroki, jakie należy podjąć, aby uniknąć problemów w procesie likwidacji szkody i uzyskania należnego odszkodowania.

Zgłaszanie szkody — co jest ważne?

Pierwszym krokiem w zgłaszaniu szkody w ubezpieczeniu OC i AC jest kontakt z ubezpieczycielem. Można to zrobić telefonicznie, mailowo lub osobiście w oddziale ubezpieczyciela. W trakcie tego kontaktu należy podać wszystkie niezbędne informacje, takie jak: dane osobowe, numer polisy, szczegóły zdarzenia (np. data, miejsce, okoliczności).

Następnie, ubezpieczyciel przekaże wszystkie potrzebne informacje dotyczące dalszego postępowania i przydzieli likwidatora, który będzie odpowiedzialny za likwidację szkody. W przypadku szkody komunikacyjnej likwidator przeprowadzi wycenę szkody i wyda decyzję o wysokości odszkodowania.

Należy pamiętać, że zgłaszanie szkody powinno odbywać się według reguł ustalonych przez ubezpieczyciela. Bardzo ważne jest dostarczenie wszystkich dokumentów ubezpieczycielowi w odpowiednich ramach czasowych, dobrze jest potwierdzić z ubezpieczycielem, ile czasu jest na zebranie i wysłanie całego kompletu. Opóźnienia, braki w dokumentach lub błędy w dokumentacji mogą wpływać na wysokość, lub w ekstremalnych wypadkach, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Zgłaszanie szkody - Moje Odszkodowania

Co następuje dalej po zgłoszeniu szkody?

Jeśli zgłoszona szkoda wymaga dodatkowych informacji, likwidator może poprosić o dodatkowe dokumenty, takie jak: faktury, rachunki, zdjęcia szkody, protokół policji. Wszystkie te dokumenty powinny zostać dostarczone w jak najszybszym czasie, aby przyspieszyć proces likwidacji szkody.

Warto pamiętać, że zgłaszanie szkody należy przeprowadzić jak najszybciej po jej powstaniu. Im szybciej dojdzie do zgłoszenia, tym łatwiej będzie ustalić okoliczności zdarzenia i uzyskać należne odszkodowanie.

Zgłaszanie szkody a wideorejestrator

Rejestrator może stanowić cenne źródło informacji w przypadku zgłaszania szkody do ubezpieczyciela, ponieważ rejestruje on obraz i dźwięk z chwili zdarzenia.

Jeśli mamy rejestrator w naszym pojeździe i zdarzy się szkoda, warto skontaktować się z ubezpieczycielem i przekazać mu nagrania z rejestratora. Dzięki temu ubezpieczyciel będzie miał bardziej szczegółowe informacje na temat zdarzenia i łatwiej będzie ustalić okoliczności szkody.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie rejestratory są dopuszczone do użytku w Polsce i zawsze należy stosować się do przepisów prawa.

Zgłaszanie szkody a wideorejestrator - Moje Odszkodowania

Zgłaszanie szkody online

Zgłaszanie szkody online jest możliwe w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Poniżej prezentujemy listę kilku ubezpieczycieli oferujących możliwość zgłaszanie szkody przez internet.

  1. PZU
  2. Allianz
  3. Aviva
  4. AXA
  5. Ergo Hestia
  6. Generali
  7. Link4
  8. Proama
  9. TUZ

Kilka istotnych szczegółów w trakcie zgłaszania szkody

Możesz starać się o dopłatę do odszkodowania do 3 lat od jej wystąpienia, nawet gdy pojazd, którego ta szkoda dotyczy został sprzedany.

W momencie, gdy zawarłeś z ubezpieczycielem ugodę, to niestety nie możemy nic więcej zrobić, ten krok zamyka drogę do jakichkolwiek roszczeń w kierunku ubezpieczyciela.

Niesamowicie pomocne jest udokumentowanie wszystkich dowodów. Zdjęcia oraz opis całego zdarzenia będzie niezbędne w oszacowaniu wysokości dopłaty do odszkodowania.

Znaczna większość ubezpieczeń jest zaniżanych, proponujemy nieodpłatne sprawdzenie, o ile odszkodowanie jest zaniżone oraz wypłatę dodatkowych środków.

Zostaw komentarz