Jaka jest wysokość mandatu za brak aktualnego przeglądu technicznego? Jakie są konsekwencje dla kierowcy mandatu za brak badania technicznego samochodu? Sprawdź poniżej!
Ile zapłacisz za jazdę bez przeglądu, dowiesz się wszystkiego z tego artykułu.

Czym jest przegląd techniczny pojazdu?

Samochodowe przeglądy techniczne, zwane również przeglądami technicznymi, są okresowymi przeglądami stanu technicznego pojazdu i powinny być przeprowadzane okresowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Celem regularnych badań technicznych jest sprawdzenie czy pojazd spełnia określone w przepisach wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ekologii oraz czy jego elementy mechaniczne i elektryczne są w dobrym stanie technicznym.

Przegląd techniczny samochodu obejmuje: Sprawdzenie stanu nadwozia, układu hamulcowego, zawieszenia, oświetlenia, silnika, układu wydechowego, układu chłodzenia, układu paliwowego oraz instalacji elektrycznej.

W Polsce przeglądy techniczne są obowiązkowe i regularnie powtarzane. Brak ważnego badania przydatności do ruchu drogowego może skutkować mandatami policyjnymi lub odmową rejestracji pojazdu.

Mechanik podczas przeprowadzania badań technicznych | Moje Odszkodowania

Po co są okresowe badania techniczne?

Kontrola techniczna pojazdów jest ważnym elementem utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Głównymi celami przeglądu technicznego są:

1.    Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze – przeglądy techniczne sprawdzają, czy samochód spełnia określone prawem wymogi bezpieczeństwa, takie jak skuteczność hamowania, stan ogumienia czy działanie oświetlenia. Zmniejsza to ryzyko wypadków drogowych.

2.    Ochrona środowiska – badanie techniczne pozwala sprawdzić, czy samochód spełnia określone prawem normy emisji i hałasu. W ten sposób przyczynia się do zachowania środowiska naturalnego i poprawy jakości powietrza.

3.    Sprawdź stan techniczny swojego pojazdu – Przegląd techniczny pozwala zweryfikować stan techniczny Twojego samochodu, dzięki czemu można wcześnie wykryć usterki i usterki, aby uniknąć poważniejszych problemów w przyszłości.

4.    Sprawdź legalność pojazdu – badanie techniczne to także sposób na sprawdzenie, czy pojazd jest legalny i czy jest zgodny z prawem. Minimalizuje to ryzyko jazdy niezarejestrowanym lub nieubezpieczonym pojazdem.

5.    Bez ważnego badania przydatności do ruchu drogowego właścicielom groziły konsekwencje w postaci mandatów, zakazów prowadzenia pojazdów lub odmowy rejestracji.

Ważny przegląd techniczny – co jaki czas należy robić przegląd?

Właściciele pojazdów zobowiązani są do przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Częstotliwość przeglądów technicznych zależy od wieku pojazdu oraz rodzaju paliwa, na którym jest użytkowany.

Obecnie, zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym, samochody osobowe i dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, napędzane benzyną, benzyną lub hybrydą, muszą przechodzić przegląd techniczny co 2 lata, począwszy od 4 roku eksploatacji pojazdu. Z kolei pojazdy z silnikiem Diesla muszą być badane corocznie, począwszy od drugiego roku eksploatacji.

W przypadku samochodów ciężarowych, autobusów, pojazdów specjalnych i przyczep wymagania dotyczące częstotliwości przeglądów technicznych są różne i zależą od kilku czynników, takich jak masa całkowita pojazdu, wiek i rodzaj paliwa. Dlatego dla danego typu pojazdu konieczne jest sprawdzenie szczegółowych przepisów w tym zakresie.

Jaki jest koszt badania technicznego?

W Polsce koszt przeglądu technicznego pojazdów jest ustalany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj i wiek pojazdu, lokalizacja stacji kontroli pojazdów oraz rodzaj badań, które należy wykonać być wyniesionym.

Obecnie podstawowa cena za przegląd techniczny auta to 86,50 zł (dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, napędzanych benzyną, gazem ziemnym lub hybrydą). Opłata za przegląd techniczny pojazdów z silnikiem Diesla wynosi 114,50 zł.

Jeżeli jednak w trakcie oględzin zostaną stwierdzone usterki lub braki wymagające naprawy, opłata za przegląd może zostać powiększona o opłatę za ponowny przegląd (50% opłaty podstawowej) oraz koszt naprawy samochodu.

Pamiętaj że dobry stan techniczny auta zapewnia bezpieczeństwo Tobie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego, a sam przegląd samochodu ma na celu przeprowadzenie kontroli podstawowych elementów zapewniających bezpieczeństwo.

Jak wykonywać przegląd techniczny aut zabytkowych?

Kontrole techniczne pojazdów zabytkowych przeprowadzane są przez wyznaczone stacje kontroli pojazdów. W ramach testu sprawdzone zostaną elementy mechaniczne i elektryczne pojazdu, hamulce, układ kierowniczy, zawieszenie oraz oświetlenie. Badania te są szczególnie ważne, ponieważ samochody zabytkowe są często starsze niż samochody nowoczesne i wymagają większej uwagi i konserwacji.

Pojazdy zabytkowe podlegają określonym przepisom, a ich właściciele muszą spełniać określone wymagania, aby zostać zarejestrowanymi i poruszać się po drogach publicznych.

Auta nowe a przeprowadzenie obowiązkowego badania technicznego, kiedy musi nastąpić pierwsze badanie techniczne? Czy przegląd nowego samochodu jest niezbędny?

Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym, w Polsce wymagane jest wykonanie badania technicznego dla nowych pojazdów. Poddanie samochodu badaniom technicznym przeprowadza się po 3 latach od daty pierwszej rejestracji pojazdu, a następnie co 2 lata.

Po zakończeniu badania stanu technicznego rzeczoznawca który badanie techniczne wykonuje, wystawia świadectwo dozoru technicznego (PT), które jest ważne przez 2 lata. Jeśli okaże się, że istnieją nieprawidłowości, muszą zostać naprawione, przed ponownym podejściem do obowiązkowego przeglądu technicznego.

Gdzie zrobić badanie techniczne auta?

Badanie techniczne samochodu właściciel samochodu powinien przeprowadzić w stacji kontroli pojazdów uprawnionej do wykonywania takich badań (tzw. SKP).

W Polsce stacje kontroli pojazdów obsługiwane są przez różne podmioty, w tym przez Państwową Inspekcję Transportu Drogowego (tzw. PITD) oraz firmy prywatne.

Aby znaleźć najbliższą stację kontroli pojazdów, możesz skorzystać z wyszukiwarki stacji na stronie PITD lub poszukać innych miejsc, które oferują usługi kontroli technicznej samochodów w Internecie.

Warto również pamiętać, aby wybierając stację badania pojazdów, upewnić się, że posiada ona ważne uprawnienia i jest zarejestrowana we właściwym rejestrze, aby mieć pewność, że badania zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mandat za brak przeglądu samochodu w 2023 roku

Nieprzeprowadzenie ważnego badania technicznego pojazdu może skutkować nałożeniem na właściciela szeregu kar wynikających z obowiązujących przepisów.

Jazda bez ważnego przeglądu technicznego może skutkować mandatem od 500 zł do 5000 zł i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego zgodnie z Kodeksem Drogowym. Dodatkowo Policja może nakazać odholowanie pojazdu do stacji kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego na koszt właściciela.

Funkcjonariusze policji mogą również karać kierowców za brak ważnego przeglądu technicznego podczas kontroli drogowych, co może negatywnie wpłynąć na koszty ubezpieczenia i eksploatacji samochodu.

W skrajnych przypadkach kierowcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej i mogą zostać ukarani grzywną lub nawet więzieniem za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub spowodowanie wypadku poprzez prowadzenie samochodu bez ważnego badania przydatności do ruchu drogowego.

Czytaj więcej: Kodeks drogowy — rok 2023 przynosi nam rewolucyjne zmiany dla kierowców, warto się z nimi zapoznać

Jak odzyskać dowód rejestracyjny w przypadku braku przeglądu technicznego?

Jeśli nie masz aktualnego przeglądu technicznego, nie będziesz uprawniony do odnowienia dowodu rejestracyjnego pojazdu. Aby cofnąć dowód rejestracyjny, należy najpierw przejść badanie techniczne pojazdu.

Oto kroki, które należy wykonać, aby przejść badanie techniczne i odzyskać rejestrację:

  1. Skontaktuj się z najbliższą Stacją Kontroli Pojazdów (STK) i umów się na przegląd techniczny Twojego pojazdu.
  2. Przygotuj swój pojazd do przeglądu technicznego, upewniając się, że jest czysty, uzupełniony i w pełni sprawny. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód własności pojazdu i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  3. Zatrzymaj pojazd w stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym czasie i poddaj się badaniu pojazdu.
  4. Jeśli pojazd pomyślnie przejdzie badanie techniczne, otrzymasz nowy certyfikat, który umożliwi odnowienie dowodu rejestracyjnego.
  5. Przynieś dowód i dowód tytułu własności pojazdu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do Departamentu Transportu, aby odnowić rejestrację.
Mandat z brak corocznego przeglądu technicznego? | Moje Odszkodowania

Brak badania technicznego a odszkodowanie z OC i AC?

W razie wypadku Twoje ubezpieczenie OC powinno nadal pokrywać koszty związane z odszkodowaniem, gdy Twój samochód nie przeszedł ważnego przeglądu technicznego, a Ty jesteś poszkodowany.

Warto jednak pamiętać, że posiadanie ważnego przeglądu technicznego jest jednym z warunków zawarcia umowy ubezpieczenia AC chroniącego samochód przed uszkodzeniem.

Jeśli Twój samochód uległ uszkodzeniu w wypadku i nie posiadasz ważnego przeglądu technicznego, możesz mieć trudności z uzyskaniem zwrotu kosztów w ramach ubezpieczenia AC. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty, ponieważ brak skutecznego przeglądu technicznego może zostać uznany za naruszenie warunków umowy ubezpieczenia.

Możliwość odmowy odszkodowania istnieje tylko wtedy, gdy na szkodę mógł mieć wpływ stan pojazdu. Więc jeśli spóźnisz się na następny przegląd, ale Twój samochód był sprawny technicznie w momencie zdarzenia lub miał wady, które nie zapobiegły wystąpieniu szkody (lub się do niej dodały), firma ubezpieczeniowa nie może uniknąć będąc za to odpowiedzialnym.

O ile zasadą jest wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ogólnych warunkach, to istnieją wyjątki. Jednym z nich takich wyjątków jest Aviva. W momencie gdy stan techniczny pojazdu ma istotny wpływ na powstanie lub wielkość szkody, zakład ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do obniżenia wysokości odszkodowania.

Czytaj więcej: Miałeś szkodę w ciągu trzech ostatnich lat? Z Moje Odszkodowania sprawdzisz, czy Twój kosztorys był zaniżony i czy możesz otrzymać dopłatę do odszkodowania.

Zostaw komentarz